فیزیک2 پویا

وبلاگ آموزشی نشر پویا پشتیبان کتاب فیزیک و آزمایشگاه دوم دبیرستان

برنامه آز فیزیک2 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

برنامهء  آزمایشگاه فیزیک( 2) رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

 

مهرماه

          آشنایی با نوشتن گزارش کار آزمایشگاه و وسایل آزمایشگاه

 

 

آبان ماه

جلسه ی اول

1.     اندازه گیری ضخامت یک کاغذ با کولیس و ریز سنج و خط کش

2.     اندازه گیری ضخامت کتاب  یا یک برگه کاغذ

 

 

جلسه ی دوم

1.     اندازه گیری جرم اجسام مختلف

2.     اندازه گیری جرم یک قطره آب

 

 

آذرماه

جلسه ی اول

1.     اندازه گیری سرعت متوسط حرکت گلوله بر روی سطح شیبدار

2.     اندازه گیری شتاب در حرکت جسم بر روی سطح شیبدار

 

 

جلسه ی دوم

1.     اندازه گیری ثابت فنر

2.     تعادل نیروها توسط سه نیرو سنج

3.     تحقیق قانون اول نیوتن با تخته هوا

4.     اندازه گیری نیروی اصطکاک

 

 

دی ماه:به دلیل امتحانات نوبت اول جلسه آزمایشگاه در نظر گرفته نشده است.

 

 

بهمن ماه

          آزمایش هایی برای تحقیق پایستگی انرژی مکانیکی (دلخواه)

 

 

اسفندماه

جلسه ی اول

1.     تعیین چگالی مایعات مختلف

2.     تعیین چگالی جامدات مختلف

 

 

جلسه ی دوم

کشش سطحی مایعات

نمایش خاصیت مویینگی در آب.

نمایش خاصیت مویینگی در جیوه

 

 

فروردین ماه

  1. فشار در نقاط مختلف مایع
  2. تعیین فشار هوا (آزمایش توریچلی)

 

 

اردیبهشت ماه

جلسه ی اول

1.     تحقیق بستگی فشار به عمق توسط فشار سنج

2.     آشنایی و اندازه گیری با دما سنج های مختلف

3.     آشنایی و اندازه گیری دما با ترموکوپل

 

 

جلسه ی دوم

1.     تعیین ظرفیت گرمایی گرماسنج

2.     تعیین گرمای ویژه یک جسم

3.     انبساط ظاهری مایعات

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر ۱۳۸۷ساعت 20:31  توسط ترکاشوند  |